Taizéviering Protestantse Kerk Eersel

Contact

Adres:
Protestantse kerk Eersel
Protestantse kerk Eersel
Markt 38
5521 AN Eersel
Plan je route

Op donderdag 8 december a.s. zal de derde Taizéviering van het seizoen 2022/23 plaatsvinden. Deze viering is zoals gewoonlijk in het Protesta…

Op donderdag 8 december a.s. zal de derde Taizéviering van het seizoen 2022/23 plaatsvinden. Deze viering is zoals gewoonlijk in het Protestantse kerkje, Markt 38, Eersel en begint om 19.30 uur. Kenmerken van een viering in de stijl van de oecumenische broedergemeenschap van Taizé in Frankrijk zijn het lichtaltaar, de vele herhalingen van de korte liederen die als een mantra werken, en de stilte voor eigen overweging. Het lichtaltaar, waar iedere bezoeker een kaarsje kan aansteken tijdens de viering, symboliseert de overwinning van het Licht op de duisternis. Het Taizékoor, onder leiding van Eelco Kroon, neemt de bezoeker mee in de meditatieve sfeer van de viering. Deze viering staat in het teken van de Advent, in de christelijke traditie de periode vóór Kerstmis, waarin wordt uitgezien naar het Licht van de geboorte van Jezus, het Kerstkind, dat symbool staat voor een nieuw begin. In bredere spirituele zin gaat het ook om het universele verlangen naar het Licht als bron van alle leven, in de periode van het jaar dat de duisternis toeneemt, om met eind december een wende naar het licht te maken. We nodigen iedereen, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing, van harte uit om samen met ons in deze viering het verlangen naar het Licht in onszelf aan te wakkeren en gaande te houden. Voor meer informatie over de vieringen in Eersel kunt u gaan naar onze website: www.taizevieringen-eersel.nl .

Wanneer

  • Donderdag 8 december 2022 19.30 - 20.15 uur

Locatie