Contente Mens


De Kempenaar moest vroeger hard werken voor zijn geld. En toch ondanks het tamelijk zware leven hoorde je deze mensen niet klagen. De mensen waren tevreden met wat ze hadden. Het symbool voor de Kempenaar is dan ook "De contente mens". Het beeldje staat op de markt in Eersel. Het beeldtje toont een boerenman met een pet op. De man kijkt tevreden voor zich uit, alsof niets hem van zijn stuk kan brengen. 

Locatie