De Guld

| Koos van der Zanden


 

In elke dorp in de Kempen hebben ze wel een (of soms wel twee) gilde(n): de Guld. Veel Kempenaeren herinneren uit hun jeugdjaren nog wel het geluid van de trom als de Guld in de verte aankwam en zongen dan: “der hedde de Guld, der heddde de Guld, der hedde verdomme de Guld”. Dat laatste was meer om de maat van de trom aan te houden dan oneerbiedig gedrag tegen het kerkelijk gezag….

Broederschap!

Veel Gilden zijn pas in de laatste paar eeuwen opgericht, maar het St. Catharina & St. Barbara gilde in Eersel is al sinds de 15e eeuw actief. Eerst als schuttersgilde ter verdediging van het dorp tegen aanvallen van rovende bendes en iets te gretige naties, later als ‘schappelijk bankier’ voor de armere boeren en werklui en als voorloper van de inmiddels rijk aanwezige uitvaartondernemingen. Maar de Guld staat al eeuwen vooral voor ‘broederschap’: mensen van alle rangen en standen ontmoeten elkaar om onder het genot van een kop koffie, of ‘nen goeien borrel’ of pilske bij te buurten en ‘voor- en tegenspoed’ met elkaar te delen.

79e Kringgildedag

Op zaterdag 3 en zondag 4 juni a.s. komen in Eersel op het gildeterrein op de Rosheuvel gildebroeders- en zusters van ruim 50 gilden bij elkaar voor de 79e Kringgildedag Kempenland. Twee dagen met een vol programma voor jong en oud, met competitieve schietwedstrijden, een indrukwekkende optocht van alle gilden en een unieke tentoonstelling over de historie van de Guld. Entree gratis en iedereen is welkom! Passend bij het motto: “Oude tradities houden ons gilde jong”.