Molenberg ommetje

(4,1 km)

  • Download route

De eerste vermelding in de geschiedenis over Knegsel dateert uit 1281. Het dorp heet dan “Cneczele”. Het dorp lag oorspronkelijk op de plaats waar het Oude Kerkhof zich nog bevindt maar heeft zich verplaatst na 1688, toen het door Franse legertroepen grotendeels werd verwoest. 

De bewoners vestigden zich elders en zo ontstonden gehuchten - “hoeken” - zoals Sneidershoek, Driehuis, Den Hoek, Wolfshoek, Nardushoek. Op zoek naar vruchtbare gronden vestigde men zich meer in de buurt van het beekdal van de Rijt.  Door het wegenpatroon ontstond een brink, de huidige dorpskom. Knegsel wordt daarom ook wel een brinkdorp genoemd, dat wil zeggen “een plaetse aan drie zijden bebouwd”. 

Van oudsher is Knegsel een agrarisch …

De eerste vermelding in de geschiedenis over Knegsel dateert uit 1281. Het dorp heet dan “Cneczele”. Het dorp lag oorspronkelijk op de plaats waar het Oude Kerkhof zich nog bevindt maar heeft zich verplaatst na 1688, toen het door Franse legertroepen grotendeels werd verwoest. 

De bewoners vestigden zich elders en zo ontstonden gehuchten - “hoeken” - zoals Sneidershoek, Driehuis, Den Hoek, Wolfshoek, Nardushoek. Op zoek naar vruchtbare gronden vestigde men zich meer in de buurt van het beekdal van de Rijt.  Door het wegenpatroon ontstond een brink, de huidige dorpskom. Knegsel wordt daarom ook wel een brinkdorp genoemd, dat wil zeggen “een plaetse aan drie zijden bebouwd”. 

Van oudsher is Knegsel een agrarisch dorp. Samenwerking was nodig, vandaar dat al vóór 1903 een Boerenbond werd opgericht. Boterbereiding was zo’n vorm van samenwerking en vanaf 1897 deed een schuurtje, gelegen naast het transformatiehuisje, dienst als boterfabriekje onder de naam De Vooruitgang. Rond 1917 ging het handkrachtzuivelfabriekje over naar een stoomzuivelfabriek in de omgeving. 

Knegsel kende al in de 19de eeuw enkele tapperijen, maar een echt café in de buurt van de kerk kwam er in 1899, toen Johannes Heeren een café liet bouwen aan het Groen. Café ‘in ’t Groen’ werd later café ‘Klein Antwerpen’ en thans is het woonhuis ( het Groen 32 ). Aan het dorpsplein kende men decennialang ook een kruidenierswinkel ( het Groen 30 ). Het dorpsplein wordt nu gebruikt voor dorpsevenementen en onder de fraaie lindebomen liggen de Jeu de Boulesbanen. Het plein is vaak het vertrek- en eindpunt voor fietsers en wandelaars. 

Grafheuvels

Op de route liggen drie grafheuvels, overblijfselen uit de bronstijd/ijzertijd. In zo’n grafheuvel werden crematieresten van overledenen in een urn bewaard. De grafheuvels zijn door archeologen in 1984 gerestaureerd. Grafheuvels duiden er op dat het gebied in de préhistorie al bevolkt was.

Molenberg

Op deze plek stond omstreeks 1360 al een molen, waar de omringende boeren verplicht waren hun graan te laten malen. Op de plaquette staan historische en bouwkundige gegevens.

Mariakapelletje 

Het Mariakapelletje werd in 1947 gebouwd uit dankbaarheid, zoals blijkt uit de tekst boven de ingang: “Heilige Maria. Wij danken voor Uwe bescherming in den oorlog en de bevrijding. In de jaren O.H. 1940-1944”. 

Dit ga je zien

Startpunt: Knegsel
56
57
02
03
06
Eindpunt: Knegsel
  • 56
  • 57
  • 02
  • 03
  • 06