Bedevaart Werbeek


Al sinds 1661 trekken Eerselse pelgrims naar Werbeek om Maria ter Sneeuw te eren. Behalve de pelgrims nemen ook de Eerselse gilden en Harmonie de Goede Hoop deel aan dit gebeuren. In stoet wordt het lievevrouwbeeld van de parochie Eersel meegedragen.

Voor de bedevaartgangers uit Eersel is dit nog altijd een hoogtijdag. Het is heel zeldzaam dat een traditie zoveel jaren onafgebroken blijft bestaan. Elk jaar gaan er weer nieuwe pelgrims mee, het is voor deze mensen een dag van devotie en gezellig samenzijn.

Behalve de pelgrims nemen ook de Eerselse gilden en Harmonie de Goede Hoop deel aan dit gebeuren. In de stoet wordt het Onze-Lieve-Vrouwbeeld van de parochie Eersel meegedragen. Tot slot wonen de pelgrims een dienst bij in de kapel en tijdens het ontsteken van de kaars wordt het pelgrimsgebed gebeden.

Wanneer

  • Zaterdag 29 juni 2024 om 10.30 uur

Locatie