Je kunt zien hoe de medische zorg in de Kempen zich heeft ontwikkeld. Elke periode in de geschiedenis van de mensheid is op eigen wijze hierme…

Je kunt zien hoe de medische zorg in de Kempen zich heeft ontwikkeld. Elke periode in de geschiedenis van de mensheid is op eigen wijze hiermee bezig geweest. De oudste mensen speurden naar planten en kruiden die verlichting van pijn of genezing van een kwaal konden geven. Hippocrates (ca 400 v. Chr.) dacht, dat sappen in het lichaam de gezondheid bepalen: bloed, slijm en zwarte en gele gal. Lang is daarin geloofd. Aderlating was hét middel om weer gezond te worden. Bloedzuigers of echelen waren daarvoor bij uitstek geschikt. Ze werden op ruime schaal in echelenkuilen in de Kempen gekweekt en tot ver in de 19de eeuw ook verhandeld. Zeker tot het midden van de 19de eeuw is er geen sprake van overheidszorg voor de zieke mens. Kwakzalvers en zgn. chirurgijns trokken door het land en boden hun medicijnen aan. Addergif en paddenbloed hielpen tegen elke kwaal. Ook de kerk had heiligen die men kon aanroepen of waar men in bedevaart kon heengaan. Als na 1815 geleidelijk Nederland gaat ontstaan, komt er ook regie. Wetten en maatregelen bij epidemieën, goed opgeleide mensen als dorpsdokter, hygiëne en aandacht voor moeder en kind. Alles bijeen leidde dat tot het fijnmazige netwerk aan zorg nu. Wegens groot succes verlengd t/m zondag 24 maart 2024.

Wanneer

  • Dagelijks t/m 3 maart 2024
  • Dagelijks vanaf 11 maart 2024 t/m 24 maart 2024

Prijzen

  • van € 2,50 tot € 7,50

Locatie